top of page

Privātuma politika

Piekrišana personas datu apstrādei

Vietne ESCamGun.com veic visus saprātīgos pasākumus, lai aizsargātu saņemtos subjekta personas datus no iznīcināšanas, sagrozīšanas vai izpaušanas.  Personas datu subjekts ar šo piekrīt vietnei ESCamGun.com,  viņu personas datu apstrādei. Subjekta personas dati tiek izmantoti tikai apstrādei un  Piegāde  preces, kā arī sazināties ar personas datu subjektu. Subjekta personas dati netiek izplatīti un  netiek sniegti trešajām personām bez personas datu subjekta piekrišanas. Ārpus vietnes  ESCamGun.com, piekļuve  personas dati ir  personas ir noteiktas Krievijas Federācijas tiesību aktos. Vietne ESCamGun.com garantē šādu personas datu subjekta tiesību ievērošanu: tiesības saņemt informāciju par to, kādi personas datu subjekta personas dati tiek glabāti ESCamGun.com vietnē; tiesības dzēst, precizēt vai labot ESCamGun.com vietnē glabātos personas datus; citas tiesības, kas noteiktas spēkā esošajos Krievijas Federācijas tiesību aktos. Vietne ESCamGun.com apņemas nekavējoties pārtraukt personas datu apstrādi pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas no personas datu subjekta.

Personas datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei ir spēkā neierobežotu laiku, un personas datu subjekts to var atsaukt jebkurā laikā.

 

bottom of page